Skip to content

Document Header

קצבת מינימום והשלמת הכנסה

קצבאות הבטחת/השלמת הכנסה

ישנם שני סוגי קצבאות – הבטחת הכנסה (קצבה מלאה) והשלמת הכנסה (קצבה חלקית), שמטרתן לסייע לאזרחים אשר לא מסוגלים להבטיח לעצמם רמה מסוימת של הכנסה מעבודה.

*במקרים מסוימים עולים חדשים ותושבים חוזרים גם זכאים לקבל קצבת הבטחת הכנסה. הקצבה משולמת החל מהחודש שבו הוגשה התביעה לביטוח הלאומי ולכן חשוב להגיש את התביעה בהקדם.

מניסיון המרכז שלנו עולה כי אנשים רבים המשתכרים שכר נמוך לא מגישים תביעה לביטוח לאומי לקבלת קצבת השלמת/הבטחת הכנסה. בכך הם מוותרים מראש על תוספת להכנסתם שיכולה לשפר משמעותית את רמת חייהם. בחלק מהמקרים אנשים פשוט לא מודעים לקיום הקצבה, ובחלק מהמקרים חוששים שאם יש בבעלותם רכב או נכס כלשהו, לא יהיו זכאים לקבל את הקצבה, מה שבפועל לא תמיד נכון.

כמו כן, למקבלי קצבת הבטחת הכנסה מגיעות הטבות ממוסדות שונים כגון:

-הטבות במיסי ארנונה, הנחות בתשלומי חשבון חשמל, תשלומי חשבון טלפון לחברת בזק, הנחות בתשלום עבור מעונות יום ובתי ספר, סיוע בדיור ושיכון, וכו', מה שעשוי להביא לחיסכון ושיפור כלכלי משמעותי נוסף.

 

לקוחות, קיבלו קצבת הבטחת הכנסה:

אני אימא ל-2 ילדים ומפרנסת יחידה. לאחר שעברתי ניתוח גינקולוגי לא הצלחתי לחזור למשרה מלאה בגלל המצב הבריאותי שלי – כי זה מחייב אותי לעמוד יותר זמן על הרגליים. היה לי מאוד קשה, סבלתי מסחרחורות ונפילות. לא פעם, בדרך הביתה מהעבודה, הייתי מאבדת את ההכרה ומתמוטטת באמצע הרחוב.

חברה שלי המליצה לי לפנות למרכז מ.ה.ל. כדי שיעזרו לי לממש את הזכויות הרפואיות שלי. מעובדי המרכז הבנתי שאני זכאית להגיש תביעה לביטוח הלאומי ולקבל קצבה להבטחת הכנסה, וכך אני אוכל לעבוד פחות שעות בשל המצב הרפואי. נציגי החברה לקחו על עצמם את כל הטיפול בבירוקרטיה: מילוי טפסים, שליחת החומר לביטוח לאומי ומעקב אחר התקדמות הטיפול בתביעה. בזכות עבודתם המקצועית של אנשי המרכז התחלתי לקבל קצבת השלמת הכנסה חודשית בסך 2502₪. אני עדיין ממשיכה לפנות אל המרכז כשעולות בעיות המצריכות טיפול.


Primary Sidebar

Secondary Sidebar

 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות