Skip to content

Document Header

קצבת שאירים

קצבת שאירים

קצבת שאירים נועדה להבטיח אמצעי קיום לשאירים – אלמן, אלמנה ויתומים של תושבי ישראל שנפטרו. על מנת לקבל את הקצבה יש לעמוד בקריטריונים ולהגיש תביעה לביטוח הלאומי. תשלום רטרואקטיבי מוגבל בזמן, ולכן להגשת התביעה בהקדם חשיבות גבוהה.
כמו כן, במידה והנפטר היה מבוטח בביטוח חיים ו/או קרן פנסיה ו/או ביטוחי מנהלים, שאיריו עשויים להיות זכאים לקצבת שאירים נוספת שתשולם על-ידי הגוף המנהל את קרן הפנסיה או הביטוח בהתאם לתנאי הקרן או הפוליסה. מכאן חשיבות רבה לאיתור של כל הקרנות והפוליסות בהן היה מבוטח הנפטר, וכן לבדיקת הזכאות והגשת תביעות לגופים הרלוונטיים.

לקוחה, מקבלת קצבת שאירים:

אני אם לילד. בעלי נפטר לפני כ-3 שנים. קיבלתי קצבת שאירים עד שלבן שלי מלאו 18 שנה, ולאחר מכן הביטוח הלאומי הפסיק לשלם לי את הקצבה.

פניתי למרכז מ.ה.ל. בשאלה אם הפסקת תשלומי הקצבה אכן מוצדקת. נציג החברה שאל אותי אם הבן שלי התגייס לצה"ל. הופתעתי מהשאלה, אך עוד יותר הופתעתי לגלות שדווקא בעקבות הגיוס אכן מגיעה לי קצבה!

ברגע שהודעתי על גיוס בני, נציגת מ.ה.ל. החלה בטיפול מול הביטוח הלאומי לחידוש תשלומי הקצבה. לאחר  זמן קצר התחלתי שוב לקבל קצבה.

ידע זה כוח, וטוב שיש חברה שיודעת להשתמש בו לטובת האזרח הקטן!


Primary Sidebar

Secondary Sidebar

 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות