Skip to content

Document Header

משפחה חד הורית

משפחות חד הוריות

דמי מזונות הם אמצעי בעזרתו ההורה המשלם תומך במשפחתו לאחר גירושין. לאחר בקשתם של בני הזוג להתגרש בית המשפט יקבע את גובה המזונות. ישנם שני סוגים עיקריים של מזונות:
מזונות ילדים ומזונות אישה/מזונות חוזיים.
ישנם מקרים שבהם הצד החייב בתשלום מזונות מפסיק לשלם אותם. במקרים אלה יש להגיש תביעה לביטוח הלאומי לקבלת המזונות.
לפי חוק המזונות, אישה וילד שהם תושבי ישראל ושבידיהם פסק דין לתשלום מזונות והם אינם מקבלים אותם, יהיו זכאים לתשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, לפי סכום שנקבע בתקנות או לפי סכום בפסק הדין – הנמוך מבניהם.
ביטוח לאומי יגבה את גובה הסכום ששילם לזוכה במזונות מהחייב. במידה וגובה הסכום ששולם לזוכה נמוך מהסכום שהצליח ביטוח לאומי לגבות מהחייב ,הזוכה יקבל את ההפרש.
*במידה ופסק הדין נמוך מסכום התקנות, מומלץ לבדוק את הזכאות להשלמת הכנסה.

למקבלי דמי מזונות מגיעות הטבות במוסדות וחברות שונות, כגון:

-רשות מקומית – הנחה בתשלומי ארנונה
-חברת חשמל – הנחה בתשלום חשבון חשמל
-משרד הבינוי והשיכון – סיוע בדיור ושיכון
-משרד הבינוי והשיכון – סיוע בשכר דירה או ברכישת דירה מאחת החברות הציבוריות
-משרד הכלכלה והתעשייה – הכשרה מקצועית
-משרד הכלכלה והתעשייה – השתתפות במימון והחזקת ילדים עד גיל 4 במסגרות מוכרות וסבסוד צהרונים
-רשות המסים – מענק הכנסה (מס הכנסה שלילי)


Primary Sidebar

Secondary Sidebar

 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות