Skip to content

Document Header

הורות

הורות

 1. משפחות המתגוררות בישראל ויש להם ילדים עד גיל 18, זכאיות לקבל קצבת ילדים. זוהי קצבה חודשים שבדרך כלל משולמת אוטומטית, עפ"י מידע שמועבר למוסד לביטוח לאומי מבית החולים לאחר הלידה. אולם ישנם מקרים שבהם יש צורך בהגשת תביעה לביטוח הלאומי.

 2. מענק לימודים זהו עוד תשלום מביטוח לאומי המשולם למשפחות מרובות ילדים או משפחות חד הוריות עם ילדים בגילאים 6-18, לפי תנאי הזכאות. מומלץ לבדוק את זכאותכם ולהיות ערניים לקבלת המענק. לא תמיד הוא משולם באופן אוטומטי, ולעתים יש צורך בהגשת תביעה בנושא.

3. החל מחודש ינואר 2017 נפתחת עבור כל ילד תכנית חיסכון אישית.

באחריות ההורים לדאוג לעתיד ילדיהם ולכן מאוד חשוב לבדוק שתוכנית חיסכון אכן נפתחה עבור הילד שלכם, לבחור את הגוף החוסך ולעקוב אחר ההפקדות.


Primary Sidebar

Secondary Sidebar

 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות