Skip to content

Document Header

אמהות, לידה וילדים

אמהות, לידה וילדים
הריון ולידה זו אחת התקופות המרגשות בחיי האישה. אך יחד עם הריגושים מוסיפה האמהות אחריות רבה, ומכאן החשיבות למודעות לזכויות שמגיעות לאישה ולילד במצבים שונים בחייהם.
זכויות הקשורות להריון ולידה:

שמירת הריון:
סעיף 58 לחוק ביטוח לאומי מגדיר שמירת הריון כהיעדרות מעבודה בתקופת ההריון המתחייבת בשל אחת מאלה:
1.מצב רפואי הנובע מההריון ומסכן את האישה או את העובר, בהתאם לאישור רפואי בכתב.
2. מצב שבו העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהריון, או את עוברה, בהתאם לאישור רפואי בכתב ובתנאי שלא נמצאה לאישה עבודה חלופית מתאימה על ידי המעסיק.
בתקופת שמירת הריון אישה העונה על תנאי הזכאות אמורה לקבל גמלת שמירת הריון.
לא תמיד הרופאים נותנים בקלות היתר לשמירת הריון. לעתים הם מעניקים היתר לשמירת הריון חלקית על ידי הפחתה בשעות העבודה, מה שלא מזכה את האישה בגמלת שמירת הריון מהביטוח הלאומי.
משום שהאישה צריכה להוכיח כי חרף רצונה להמשיך לעבוד כרגיל היא לא יכולה לעשות זאת עקב מצבה הבריאותי, חשוב לקבל הדרכה בנושא ותמיכה אישית שיסייעו לה לא לוותר ולא להתפשר בנושא. מכיוון שמדובר בבריאות האישה ועוברה, יש לפעול להשגת היתר לשמירת הריון ולקבל את הגמלה שמגיעה עפ"י חוק.

לידה:
לאחר הלידה על האישה להגיש תביעה לביטוח הלאומי לקבלת דמי לידה.
כמו כן, אישה שילדה זכאית למענק לידה.


Primary Sidebar

Secondary Sidebar

 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות